Aktualności

Drodzy Farmaceuci, Pracownicy Aptek i Diagności!


W tym trudnym czasie, gdy Ojczyzna zmaga się z epidemią, Wy jesteście na pierwszej linii tych zmagań.

Św. Piotr choremu i ubogiemu człowiekowi, który prosił go o wsparcie, odpowiedział: „Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję: W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź!” – i chory odzyskał zdrowie! ( por. Dz 3,6).

Nie przyrównuję się do św. Piotra, ale jak On chcę Wam powiedzieć: nie mam innych możliwości wsparcia Was, ale co mogę, to czynię – Jezusa Zmartwychwstałego proszę
nieustannie za Was i Wasze Rodziny.

Modlę się za wszystkich, wierzących i niewierzących, tak samo i bez wyjątku. Proszę o zdrowie i siły do pracy w służbie społeczeństwu. Czynię to codziennie, podczas Eucharystii i Różańca.

Życzę Wam i Bliskim, by nikogo nie dotknęła choroba, by nie brakowało Wam też cierpliwości do pacjentów, a z ich strony wdzięczności i życzliwości dla Was.

Ufam mocno, że Bóg będzie nam wszystkim błogosławił, że razem przetrwany i będziemy mogli powrócić do normalnej, niczym niezakłóconej pracy, także w duszpasterstwie.

Z wielkim szacunkiem

Ks. Tomasz Dumański
Archidiecezjalny Duszpasterz Farmaceutów
i Diagnostów Laboratoryjnych
Archidiecezji Lubelskiej